10 juni 2010

TvärvetenskapDet här var faktiskt en väldigt intressant artikel som behandlar ämnet psykiska sjukdomar hos fiktiva figurer. Kan det kanske vara så att Edward har Wilsons sjukdom och har Scarlett O'Hara en narcissistisk personlighetsstörning?

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails