3 februari 2011

30 days of books

Jag är lite kluven till det här för den tidigare bloggutmaningen av samma slag som alla (typ) var med i gjorde mig sjukt less redan när det närmade sig mitten. Men det här är mer mitt område och jag tror jag kommer tycka om att besvara frågorna. Antagligen kommer jag inte besvara alla och om jag gör det kommer det inte att vara varje dag. För dem som liksom jag tröttnade förra gången är det bara att hoppa över dessa inlägg, jag kommer inte ta illa upp. För dem som bara vill ha mer kan man följa Jenny på Bokcirkus!


Day 01 – Best book you read last year
Day 02 – A book that you’ve read more than 3 times
Day 03 – Your favorite series
Day 04 – Favorite book of your favorite series
Day 05 – A book that makes you happy
Day 06 – A book that makes you sad
Day 07 – Most underrated book
Day 08 – Most overrated book
Day 09 – A book you thought you wouldn’t like but ended up loving
Day 10 – Favorite classic book
Day 11 – A book you hated
Day 12 – A book you used to love but don’t anymore
Day 13 – Your favorite writer
Day 14 – Favorite book of your favorite writer
Day 15 – Favorite male character
Day 16 – Favorite female character
Day 17 – Favorite quote from your favorite book
Day 18 – A book that disappointed you
Day 19 – Favorite book turned into a movie
Day 20 – Favorite romance book
Day 21 – Favorite book from your childhood
Day 22 – Favorite book you own
Day 23 – A book you wanted to read for a long time but still haven’t
Day 24 – A book that you wish more people would’ve read
Day 25 – A character who you can relate to the most
Day 26 – A book that changed your opinion about something
Day 27 – The most surprising plot twist or ending
Day 28 – Favorite title
Day 29 – A book everyone hated but you liked
Day 30 – Your favorite book of all time

Jag börjar nog kanske inte riktigt än, tar det nog i helgen eller efter.

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails